Intellectuele eigendom op de sociale media

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Ook voor u als ondernemer vormt sociale media een medium bij uitstek om uw producten en diensten te promoten. Toch mag u hierbij niet uit het oog verliezen dat ook op Facebook, Twitter en andere platformen de rechtsregels blijven gelden. Hieronder bespreken wij kort waar u dient rekening mee te houden, of misschien nog belangrijker waartegen u kan optreden. 

MERKENRECHT – FAN PAGINA’S EN RECLAME 

Zoals kort toegelicht in het voorgaande nieuwsitem biedt het registreren van uw merk heel wat voordelen als onderneming. Zo kan u optreden tegen iedereen die soortgelijke producten zou verkopen onder eenzelfde of gelijkaardige naam.

Vele ondernemingen maken gebruik van een Facebookpagina om hun merk verder in de kijker te plaatsen. Sinds 2009 heeft Facebook zijn beleid daarover aangepast: enkel een gemachtigde vertegenwoordiger van het merk mag een dergelijke Facebookpagina aanmaken. Het zal dus niet langer mogelijk zijn dat een fan eerder een Facebookpagina rond uw merk uitbouwt. Facebookfanpagina’s kunnen enkel nog bestaan indien het absoluut duidelijk is dat het om een fanpagina gaat, en niet om de officiële pagina van een bepaalde onderneming.


AUTEURSRECHT – MEDEDELING AAN HET PUBLIEK 

Films, foto’s, logo’s, muziek, … alle werken, uitgedrukt in een concrete vorm die het resultaat zijn van een creatieve activiteit worden beschermd door het auteursrecht. Dit wil zeggen dat zonder de toestemming van de auteur deze werken niet zomaar mogen worden weergegeven.

Dit is niet anders voor het delen van een auteursrechtelijk beschermd werk via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Reeds in verschillende rechtszaken werd geoordeeld dat het delen van foto’s/artikels/werken/… op Facebook niet valt onder de uitzondering van een privé-mededeling aan een kleine groep van intimi. Dit zal des te meer het geval zijn indien beschermde werken worden gedeeld op het Facebookprofiel van een onderneming. U kan een auteursrechtelijk beschermd werk dus niet zomaar delen op uw sociale media, tenzij dat werk al vrij toegankelijk is op het internet met toestemming van de auteur.


CONSUMENTENRECHT EN ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN 

De meeste pagina’s en accounts op sociale media van ondernemingen bevatten reclame en zullen dus moeten voldoen aan de wetgeving rond eerlijke marktpraktijken en consumentenbescherming. U mag dus niet overgaan tot misleidende reclame (art. VI. 94 en VI. 95 j° VI. 97 tot VI. 100 Wetboek Economisch Recht) waarbij er onjuiste informatie wordt verspreid die de gemiddelde consument ertoe kan brengen over te gaan tot handelingen die hij anders niet ondernomen zou hebben. Ook ten aanzien van concurrenten moet u het spel eerlijk spelen: vergelijkende reclame is slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Ook indien u als onderneming over uzelf anoniem een positieve recensie zou schrijven, maakt u zich schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de artikelen VI.97 en VI.105 Wetboek Economisch Recht. Dezelfde bepalingen spelen natuurlijk ook indien u een negatieve recensie zou schrijven over de producten van een concurrent.

Wat betreft wedstrijden via Facebook moeten ondernemingen oppassen dat ze niet onder de wetgeving voor loterijen of kansspelen vallen. Een loterij is bij strafwet verboden: zorg dus dat uw Facebookactie niet enkel afhankelijk is van het lot, maar laat deelnemers een of meer vragen beantwoorden om hun kans op winst te verhogen.

Conclusie: sociale media kunnen een zegen zijn voor ondernemingen; u kan gerichter reclame maken en goedkoper uw publiek bereiken en informeren over promoties. Bij dit alles mag u evenwel niet uit het oog verliezen dat ook in de onlinewereld de wetgeving rond intellectuele eigendom en marktpraktijken blijft gelden, dit zowel in het voordeel als in het nadeel van u als ondernemer.