Actueel: Wettelijke rente en rente betalingsachterstand rijzen tot ongekende hoogten

Na alle prijsstijgingen en loonindexaties, stijgen nu ook de wettelijke rentevoeten. De nieuwe rentevoeten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023. De wettelijke rente stijgt naar 5,25%. Voorheen bedroeg deze 1,5%. De rentevoet voor handelstransacties stijgt naar 10,5% voor het eerste semester van 2023. Voorheen bedroeg ze 8%.

Wat is wat?

Bij een laattijdige betaling (bijvoorbeeld van een factuur) van een verschuldigde som, dekt de interest de schade ten gevolge van deze laattijdige betaling.

De wettelijke rente vindt zijn basis in de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest en is van toepassing in burgerlijke zaken én handelszaken tussen ondernemingen en particulieren.

De rentevoet voor handelstransacties vloeit voort uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en de richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze rentevoet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties. Handelstransacties kunnen omschreven worden als elke transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding.

Deze substantiële stijging zal het verschuldigde bedrag van een onbetaalde factuur fors doen stijgen. Waakzaamheid met uw betalingstermijnen is dan ook aangewezen.

Lees er ook zeker even uw algemene voorwaarden op na: indien deze een lagere interestvoet bepalen, doet u er goed aan uw algemene voorwaarden te laten aanpassen. Op deze wijze kunt u bij laattijdige betalingen van uw facturen meteen deze hogere interest toepassen.

Meer weten? Voor al uw vragen of nazicht van uw algemene voorwaarden kan u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.be of mail naar stefanie.claeys@marlex.be)

 

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore
Stefanie Claeys
Stefanie Claeys