CommunicatieCampus (Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent) of online

Studiedag die Keure: Het nieuwe Pachtdecreet

13 juni 2023 10:00
Studiedag die Keure: Het nieuwe Pachtdecreet

Het nieuwe Pachtdecreet is bijna een feit… Eindelijk, de huidige wetgeving dateert immers van 1969. Ook al werd de regelgeving sindsdien een aantal keer gewijzigd, toch was ze gedateerd en steeds moeilijker toepasbaar. De doelstelling van het toekomstige decreet is enerzijds aan de eigenaars van de gronden meer flexibiliteit te geven en anderzijds de rechten van de pachters te garanderen en jonge pachters meer kansen te geven.

De belangrijkste nieuwigheden zijn onder meer de modernisering van het recht van voorkoop bij openbare verkoop, de afstemming met de mestwetgeving, een nieuwe opzegmogelijkheid voor bebossing, de ‘veilige koper’, het aantrekkelijk maken van langere pachten, …

De redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht heeft het initiatief genomen voor de organisatie van een studiedag waarbij in een eerste deel de nieuwigheden op een praktische manier worden besproken en in een tweede deel diverse actuele topics worden doorgelicht door experten in deze boeiende materie.

Onmisbaar voor wie de wijsheid inzake deze nieuwe wetgeving in pacht wil hebben!

Praktisch:

Wanneer?     Dinsdag 13 juni 2023 van 10.00 tot 16.30 uur

Waar?     CommunicatieCampus (Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent) of online

Prijs:
Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 185,00 euro (excl. 21% btw) / 223,85 euro (incl. 21% btw) en omvat: de deelname aan de opleiding, de documentatiemap en de catering. Wie deelneemt aan de livestream betaalt 145,00 euro (excl. 21% btw) / 175,45 euro (incl. 21% btw).

Programma:
09.30u:   Onthaal
10.00u:   Verwelkoming en inleiding
10.25u:   Overzicht nieuwigheden
11.35u:   Pacht en vennootschappen
12.20u:   Lunchpauze
13.20u:   Pachtwetgeving door de bril van de notaris
14.20u:   Pachtwetgeving door de bril van de advocaat
15.20u:   Pacht versus natuurontwikkeling
16.05u:   Vragen
16.00u:   Einde

Sprekers:
Gregory Vermaercke
Rudi Gotzen
Bart Dochy
Celestine Dermaut
Nicolas Raemdonck
Jan Opsommer

Doelgroep:
We richten ons met deze vorming naar advocaten, magistraten, notarissen, landmeters-experten, belangenverenigingen, lokale en federale overheden, …

Erkenning:
Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.
Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 5 punten.
Erkenning aangevraagd bij de Federale Raad van Landmeters-experten voor 5 uur vorming.
Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Sprekers
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke