FLASHBERICHT Einde moratorium
Vraag bescherming aan tegen uw schuldeisers!

Op 31 januari 2021 komt er een einde aan het moratorium waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven bescherming bood tegen een gedwongen faillissement. Nu de coronabescherming wegvalt, zullen ondernemingen met financiële moeilijkheden beroep moeten doen op andere beschermingsmaatregelen.

Een voor de hand liggende mogelijkheid is de zogenaamde gerechtelijke reorganisatie. Maar wat is nu precies een gerechtelijke reorganisatie?

De gerechtelijke reorganisatie beschermt de onderneming tegen haar schuldeisers. Indien de onderneming geconfronteerd wordt met tijdelijke en ernstige betaalmoeilijkheden, kan de onderneming een opschortingsperiode vragen aan de ondernemingsrechtbank. Hiertoe dient een verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie te worden opgemaakt. Belangrijk is dat van zodra het verzoekschrift is neergelegd bij de ondernemingsrechtbank, de onderneming meteen bescherming geniet.

De start van de gerechtelijke reorganisatie zorgt ervoor dat de onderneming voor maximaal zes maanden (uitzonderlijk verlengbaar tot achttien maanden) bescherming geniet tegen haar schuldeisers. Door de opschorting van betaling moet men de (bestaande) schuldeisers (historische schuldenlast) niet meer betalen (dit kan onder bepaalde voorwaarden wel nog vrijwillig), terwijl de schuldeisers niet kunnen overgaan tot uitvoering van hun vordering. Let op: alle schulden die dateren van na de opening van de procedure moeten wel betaald worden.

De bedoeling van de gerechtelijke reorganisatie is dat de onderneming opnieuw ‘ademruimte’ krijgt om een doorstart te kunnen maken. De onderneming geniet bescherming voor alle schulden die dateren van vóór de indiening van deze aanvraag. Zij zal vanaf het indienen van het verzoekschrift dus niet meer kunnen failliet verklaard worden. Belangrijk is ook dat de ondernemer ‘baas’ blijft over zijn onderneming, hij verliest het beheer niet over zijn onderneming.

Een gerechtelijke reorganisatie kan verschillende doeleinden hebben, zoals een collectieve kwijtschelding van schulden of de overdracht van de onderneming.

Ondervindt u betalingsmoeilijkheden en wenst u meer informatie over de gerechtelijke reorganisatie, neem dan zeker contact op met onze legal architects binnen de tak Corporate: marc.dhoore@marlex.be en lobke.pottie@marlex.be. Zij helpen u graag met de andere teamleden verder.

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore