Wijziging registratierechten bij de aankoop van vastgoed

Traditiegetrouw legt de Vlaamse regering op de vierde maandag van september de Septemberverklaring af in het Vlaamse Parlement. Hierin worden de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar door de minister-president toegelicht.

Vlaams minister-President Jan Jambon kondigde in de Septemberverklaring van 2021 een reeks maatregelen af die de begroting terug op de rails moet krijgen. Eén ervan was de hervorming van de Vlaamse registratierechten bij de aankoop van vastgoed. Een belastingverhoging, vermomd als belastingverlaging.
De Septemberverklaring maakt bekend dat de Vlaamse regering het verkooprecht voor de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3% zal verlagen. Daarnaast zal het tarief voor een tweede, derde, vierde, … woning verhoogd worden naar 12% in plaats van 10%.

Het systeem van meeneembaarheid zal geleidelijk afgeschaft worden. De rechtenvermindering daarentegen blijft behouden.

Wat verandert er nu concreet? Wij zetten het graag even op een rijtje voor u.

Aanpassing tarief

Normaal tarief

Het normale tarief van de registratiebelasting dat verschuldigd is bij de aankoop van vastgoed zal verhoogd worden van 10% naar 12%. In de Septemberverklaring spreekt de minister enkel over de aankoop van een tweede, derde of vierde verblijf. Daarbij wordt weggelaten dat dit het normale tarief is dat van toepassing is op alle verkooptransacties van vastgoed, behalve op de aankoop van de enige eigen woning, de sociale woning of de aankoop door een beroepskoper.

Het normale tarief is van toepassing op de aankoop van alle vastgoedtypes die geen woningen zijn: niet enkel de aankoop van een investeringspand wordt duurder, ook de aankoop van uw bedrijfsvastgoed zal zwaarder belast worden.

Wat daarnaast ook over het hoofd gezien wordt, is dat het normale tarief ook van toepassing is op de aankoop van bouwgrond. Ook al wordt op deze bouwgrond naderhand een enige eigen woning gebouwd, toch blijft het normale tarief verschuldigd op de aankoop van deze bouwgrond.
In tegenstelling tot wat aangekondigd werd door de Vlaamse minister-president wordt dus niet enkel een tweede verblijf hoger belast. Ook de aankoop van bouwgrond, ongeacht de bouwbestemming, alsook de aankoop van bedrijfspanden, loodsen, fabrieken, kantoorgebouwen, … zal worden door de aanpassing van het normale tarief hoger belast worden.

Verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De voorwaarden worden, voor zover geweten, niet gewijzigd.
Wenst u te genieten van dit verlaagd tarief, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon
  • Het moet gaan om een zuivere aankoop: overdracht van een woning tegen betaling van prijs
  • De geheelheid van de woning moet verworven worden
  • De aangekochte woning moet de eigen woning worden: u moet er effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister
  • De aangekochte woning moet de enige woning zijn
    • Indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning

 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan zult u vanaf 1 januari 2022 voordeel doen en uw enige eigen woning kunnen aankopen aan 3% registratietarief.

Tarief energetische renovatie

Bij de aankoop van de enige eigen woning kan op heden genoten worden van een registratietarief van 5% indien de koper er zich toe verbindt een energetisch ingrijpende renovatie uit te voeren.

Dit tarief zal verlaagd worden naar 1%. De voorwaarden om dit tarief te bekomen blijven behouden.

Afschaffing meeneembaarheid

De meeneembaarheid is een systeem dat toelaat, mits te voldoen aan de voorwaarden, de reeds betaalde registratierechten op een vorige aankoop mee te nemen en te verrekenen op de huidige aankoop.

Het bedrag dat in mindering kan worden gebracht is beperkt tot het reeds betaalde bedrag met een maximum van € 13.000,00. Door dit systeem kan bijgevolg een bedrag van maximaal € 13.000,00 afgetrokken worden van de te betalen registratierechten op een huidige aankoop.

Dit systeem wordt afgeschaft tegen 1 januari 2024. Tot 31 december 2023 heeft de koper de keuze: ofwel het nieuwe tarief van 3% zonder meeneembaarheid, ofwel het oude tarief van 6% met meeneembaarheid. Er mag gekozen worden voor de meest voordelige belasting voor de koper. Tot 31 december 2023 kan ook de koper die 12% registratierechten verschuldigd is, nog genieten van de meeneembaarheid, mits hij voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

Behouden van de rechtenvermindering

De rechtenvermindering is een extra voordeel dat genoten kan worden door de koper van een enige eigen woning indien deze woning een maximale aankoopprijs heeft van € 200.000,00 of € 220.000,00 (indien gelegen in de kernsteden). Op heden, onder het huidige tarief, betekent dit een bijkomende korting van € 5.600,00 bij de aankoop aan 6%.

De rechtenvermindering blijft behouden, maar het bedrag wordt aangepast aan het nieuwe tarief. Van zodra het nieuwe tarief van 3% in werking treedt, zal het bedrag van de rechtenvermindering verlagen van € 5.600,00 naar € 2.800,00 op de aankoop van de enige eigen woning. Het bedrag van de rechtenvermindering verlaagt eveneens voor de aankoop van een enige eigen woning waarbij een ingrijpende energetische renovatie uitgevoerd zal worden, dit van € 4.800 naar € 960.

Inwerkingtreding

De nieuwe tarieven afgekondigd in de Septemberverklaring zullen opgenomen moeten worden in een decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Op vandaag is het decreet nog niet officieel gepubliceerd, maar vermoedelijk zal dit niet lang meer duren.

De Vlaamse Regering heeft reeds meegegeven dat de wijzigingen zullen ingaan op 1 januari 2022. Voor de toepassing van het nieuw verlaagd tarief zal de datum van ondertekening van de notariële akte doorslaggevend zijn. De datum waarop de onderhandse verkoopovereenkomst getekend werd, is bijgevolg zonder belang. Voor de toepassing van het nieuwe verhoogd normaal tarief zal de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst doorslaggevend zijn, ongeacht wanneer de notariële akte verleden wordt.

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.be of mail naar stefanie.claeys@marlex.be).

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore
Stefanie Claeys
Stefanie Claeys