Vlaamse fiscale regularisatieprocedure eindelijk goedgekeurd

In een vorige nieuwsbrief hebben wij de krachtlijnen meegegeven van de federale regularisatieprocedure die sinds augustus 2016 van kracht is. Via deze procedure kunnen enkel de federale belastingen (vnl. inkomstenbelastingen en BTW) worden geregulariseerd. Het was lang wachten op een Vlaams initiatief om ook de regularisatie van erfbelasting en schenkbelasting mogelijk te maken. Het decreet dat de Vlaamse fiscale regularisatie mogelijk maakt, werd op 1 februari 2017 goedgekeurd.

De meeste principes van de Vlaamse regularisatieprocedure zijn gelijklopend aan deze van de federale regularisatieprocedure. Er zijn evenwel ook enkele wezenlijke verschilpunten.

Welke Belastingen?

De Vlaamse regularisatieprocedure heeft betrekking op de belastingen die worden geheven op het Vlaamse niveau. Hiertoe behoren onder meer de erfbelastingen en de verschillende registratierechten (schenkbelasting, verkooprecht, onroerende voorheffing). In de praktijk zal de Vlaamse regularisatieprocedure voornamelijk betrekking hebben op niet aangegeven successies.

Tarieven erfbelasting?

Bij de regularisatie van de erfbelasting gelden volgende tarieven:

  • Niet fiscaal verjaarde bedragen: 35% bij verkrijging in rechte lijn of tussen partners 70% bij andere verkrijging
  • Fiscaal verjaarde bedragen : 37% voor regularisatieaangiften ingediend in 2017, jaarlijks te verhogen met 1% op 1 januari

 

Tarieven andere belastingen?

Bij de regularisatie van de andere Vlaamse belastingen gelden volgende tarieven:

  • Niet fiscaal verjaarde bedragen: 20%
  • Fiscaal verjaarde bedragen: 37% voor regularisatieaangiften ingediend in 2017 jaarlijks verhoogd met 1% op 1 januari

Noch bij de erfbelasting noch bij de andere belastingen wordt voorzien in een bijkomende belastingverhoging.

Gevolgen?

De aangever bekomt fiscale en strafrechtelijke immuniteit.

Beperkt in tijd

De Vlaamse fiscale regularisatie is beperkt in tijd. De regularisatieaangiften dienen te worden ingediend op uiterlijk 31 december 2020.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking de eerste dag van de maand na de maand van publicatie van de wet in het Belgische Staatsblad. Vermoedelijk zal de wet in werking treden op 1 maart 2017.

Voor wat betreft de overige principes kan verwezen worden naar onze vorige nieuwsbrief (Nieuwe fiscale regularisatieprocedure is er!) aangezien deze gelijk zijn aan de principes van de federale regularisatieprocedure.

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait