Nieuwsflash. ‘Smile to Pay’ binnenkort ook in België ? Publicatie Aanbeveling inzake verwerking van biometrische gegevens door Gegevensbeschermingsautoriteit

In China, is het betalen via een systeem dat werkt op basis van gezichtsherkenning (artificiële intelligentie) haar opmars aan het maken (zgn. Alipay). Geen bankkaart maar een glimlach aan de betaalautomaat, volstaan om tot betaling over te gaan.  De technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt in fastfoodketen “Kentucky Fried Chicken” (afgekort, “KFC”). KFC gaat nog een stap verder: in samenwerking met softwareontwikkelaar Baidu, heeft zij een technologie ontwikkeld om via gezichtsherkenning de menu voorkeuren van haar klanten te voorspellen. Baidu is het Chinese equivalent van Google.

Check het hier !

Wat zijn biometrische gegevens ? Het gaat om een “bijzondere categorie gegevens”, zoals vingerafdrukken, gezichtsafbeeldingen of irisscans. Concreet, worden de biometrische gegevens gedefinieerd “als gegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan een eenduidige identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd”. Het gaat om een bijzondere categorie persoonlijke gegevens omdat het misbruik ervan tot aanzienlijke risico’s aanleiding kan geven voor de betrokken natuurlijke personen.

Wat zijn de krachtlijnen van de Aanbeveling ?  De Aanbeveling telt 37 pagina’s en concentreert zich op de onderstaande krachtlijnen:

  1. Beginselen inzake biometrie
  2. Relevante principes inzake gegevensbescherming
  3. Wijze waarop deze principes kunnen worden toegepast bij de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Binnenkort ook in België ? In het Belgisch rechtssysteem bestaat er tot op heden geen rechtsgrondslag om biometrische gegevens te verwerken (niet van toepassing op verwerking door politie en justitie; zie Politie-Justitierichtlijn 2016/680), voor zover er geen vrije, specifieke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon werd gegeven: er bestaat momenteel geen wettelijke norm die de verwerking van biometrische gegevens toestaat. Het doel van de GBA is dan ook om de Belgische wetgever te verzoeken om in een dergelijke grond te voorzien.