Nieuwsflash Gegevensbeschermingsautoriteit – 15 december 2021

Het wetsontwerp houdende omzetting van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie en wijziging diverse bepalingen inzake elektronische communicatie: aangenomen in de Kamer op 15 december 2021. In de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt een nieuwe artikel 10/1 ingevoerd dat bepaalt dat de registratie van elektronische communicatie om een commerciële transactie of professionele communicatie te bewijzen, toegestaan is indien de betrokken personen hiervan worden op de hoogte gebracht voor de registratie. De betrokken natuurlijke personen dienen op de hoogte te worden gebracht van:

  • De registratie
  • Het doel van de registratie
  • De duur van de opslag.

 

Ook de kennisname en de registratie van elektronische communicatie en verkeersgegevens, met als enig doel om de kwaliteit van een callcenter te verifiëren, zijn toegestaan, op voorwaarde dat de natuurlijke personen die werkzaam zijn in het callcenter hiervan op voorhand worden op de hoogte gebracht -i.e. de registratie, het doel van de registratie en de duur. De betrokken gegevens mogen maximaal één maand worden bijgehouden.