Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en concessie: het einde van de tunnel in zicht!

De nieuwe wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten werden op 14 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetten zijn het gevolg van de omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten – nl. richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) en richtlijn 2014/25/EU (speciale sectoren) – en één betreffende het plaatsen van concessies – nl. richtlijn 2014/23/EU -.

De overheidsopdrachtenwet 2016 zal binnen niet afzienbare tijd de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 integraal vervangen. Voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2016 is het evenwel nog wachten op uitvoeringsbesluiten die niet alleen de wet verder zal uitwerken maar ook de datum van inwerkingtreding ervan zal bepalen.

 

Zo liggen er momenteel 2 volledig nieuwe KB’s ‘plaatsing’ op de ontwerptafel – één voor de klassieke en één voor de speciale sectoren – en is de wetgever in zijn legistieke pen gekropen om diverse wijzigingen door te voeren aan het KB algemene uitvoeringsregels van 14 januari 2013 en de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

 

De concessiewet 2016 is een volledig nieuwe wet die één enkele regeling omvat die van toepassing is op de plaatsing van concessies voor werken en voor diensten (niet voor leveringen), zowel in de klassieke als in de speciale sectoren alsook op vlak van defensie en veiligheid. Ook hier is het nog even wachten op een uitvoeringsbesluit die de plaatsing van concessies verder regelt.