Marlex versterkt tak Vennootschap & Onderneming met komst Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe

Marlex is bijzonder verheugd u te melden dat Sophie Steevens en Kim Van Quekelberghe recent het kantoor hebben vervoegd. Hun komst vormt een aanzienlijke versterking van de tak Vennootschap & Onderneming.

Sophie behaalde in 2004 met grote onderscheiding haar Masterdiploma in de rechten aan de UGent. Nadien behaalde zij ook nog een Master of Arts in Europees rechts aan het Europacollege (Brugge) in 2005 en een Master of Science in Personal Financial Planning aan UAMS in 2017. Sophie heeft ruime ervaring opgedaan in de advocatuur (Stibbe en Laga) alsook in het bedrijfsleven (als legal consultant voor diverse accountants). Sophie legt zich vooral toe op het vennootschapsrecht en de M&A praktijk. Zij heeft ook een specifieke belangstelling voor structurering van familiale en huwelijksvermogens, erfopvolging en vermogensplanning voor particulieren en het bestuur van familiebedrijven.

Kim behaalde in 2012 met onderscheiding haar Masterdiploma in de rechten aan de UGent, waarna zij haar stage aanvatte aan de balie van Brugge. Sedert 2015 vulde zij haar specialisatie in het fiscaal recht aan met een praktijkervaring in het vennootschap- en insolventierecht. Kim legt zich vooral toe op het vennootschapsrecht en de toegepaste ondernemingsfiscaliteit. Sedert september 2017 is zij tevens opgenomen op de lijst der curatoren bij de balie te Brugge.

Contactformulier

    U ontvangt deze nieuwsbrief maximaal 2 maal per maand. We zijn voorzichtig met uw data. Lees waarvoor wij uw data gebruiken in ons privacy statement.