(Leverancier van) een gesloten onderneming? Check uw e-box en vraag voor Valentijn uw premie aan de RSZ voor het derde kwartaal 2020

Naar aanleiding van de ”tweede golf” van het coronavirus heeft de federale overheid voorzien in een tegemoetkoming in de sociale bijdragen voor bepaalde werkgevers die verplicht gesloten zijn sinds 2 november 2020. Concreet kan u een “vrijstelling” krijgen van de patronale sociale bijdragen die u hebt betaald voor het derde kwartaal van 2020, in de vorm van een zogeheten compensatiepremie. Deze regeling werd recent uitgebreid naar de zgn. toeleveranciers. Zaak is om de premie tijdig aan te vragen, vooral voor de toeleveranciers!

Lees hieronder meer…

1. Ik ben een verplicht gesloten onderneming – wat moet ik doen om de premie te krijgen?

In principe niets… Deze werkgevers worden automatisch opgespoord door de RSZ (op basis van hun activiteit, hun NACE-code en hun werkgeverscategorie), de RSZ kijkt zelf de voorwaarden na en kent de premie toe (of: gebruikt ze om uw achterstallen te betalen).

Intussen zou de RSZ voor de gesloten ondernemingen, alle definitieve berekeningen moeten uitgevoerd hebben per 15 januari 2021.

Hebt u geen bericht ontvangen in uw e-box maar denkt u wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kan u deze zelf aanvragen bij de RSZ. Kijk dus zeker na of u hiervan gebruik kan maken.

2. Ik lever aan een verplicht gesloten onderneming – wat moet ik doen om de premie te krijgen?

U levert aan een verplicht gesloten onderneming? Ook u kan eventueel een premie krijgen. Natuurlijk zijn er heel wat voorwaarden. Essentieel is dat u minstens voor 20% toeleverancier bent van goederen of diensten aan een verplicht gesloten onderneming, en u hebt een aanzienlijk (min 65%) omzetverlies of loonmassaverlies geleden in het tweede kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2020.

Maar het belangrijkste is: de RSZ komt u de premie niet spontaan brengen in uw e-box, u moet zelf “premiejagen”. U moet inderdaad zelf en ten laatste op 15 februari 2021 de aanvraag indienen, en u moet dit doen via een onlinetoepassing (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm – klik verder op ‘Compensatie voor toeleveranciers aanvragen’).

3. Premie

De premie is gelijk aan de “netto” patronale lasten op de lonen van uw personeel (inclusief studenten) voor het derde kwartaal van 2020, dus de maanden juli, augustus en september 2020. Als de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 echter hoger waren, dan volgt de premie deze bijdragen. De RSZ berekent zelf het meest gunstige bedrag (Q1 of Q3).

4. Check check check…

Via de webtool “Check RSZ-compensatie” (https://www.checkrszcompensatie.be/compensation) kan u nagaan of u in aanmerking komt voor de premie.

De RSZ brengt u op de hoogte of u de premie krijgt en wat het bedrag ervan is, via uw zgn. “e-Box Ondernemingen”, uw elektronische brievenbus bij de overheid, en in principe enkel via deze tool! Het is dus uiterst belangrijk dat u deze e-Box activeert (dit kan via eboxenterprise.be), en de berichten die de RSZ daarin post, in de gaten houdt. Opgelet, uw sociaal secretariaat kan niet automatisch in uw e-box.

5. (Hoe) krijg ik het geld terugbetaald?

Zoals wel vaker het geval is wanneer u geld tegoed hebt van de overheid, moet u ook hier een effectieve terugbetaling actief benaarstigen, en is dit enkel mogelijk als u geen achterstallen hebt.

De premie wordt inderdaad in eerste instantie aangewend om uw achterstallen bij de RSZ aan te zuiveren.

Bent u netjes “mee” met de betaling van uw sociale bijdragen, dan komt de premie op uw RSZ-rekening, wat zoveel wil zeggen als dat het bedrag bij de RSZ blijft staan voor toekomstige bijdragen. Enkel als u actief terugbetaling vraagt, zal de RSZ het geld aan u terugstorten.

Wil u meer weten, wenst u begeleiding bij de premie aanvraag of advies over andere HR kwesties? Neem contact op met onze HR legal architects alexia.hoste@marlex.be en charlotte.knockaert@marlex.be, of bel ons op +32 050 83 20 38 en wij helpen u graag verder.