Innovatie – Crowdfunding als alternatief financieringsplatform

 

Marlex volgt innovaties in de ondernemingswereld nauwgezet op. Crowdfunding is als alternatieve financieringsvorm via een online platform aan het groeien. In deze nieuwsbrief nemen we crowdfunding onder de loep als alternatief investeringsplatform. Crowdfunding is populair bij de investeerders omwille van de huidige lage rentevoeten op deposito’s bij de banken.

Wat is crowdfunding ?

Crowdfunding of crowdfinancing betekent concreet dat er geld wordt verzameld via het grote publiek (of de “crowd”). Het geld wordt op een online platform verzameld met als doel om de (startende) ondernemers in verscheidene sectoren te ondersteunen om een bepaald project te realiseren.

Voorheen werd crowdfunding vooral aangewend in de culturele sector. Sedertdien hebben ook andere sectoren hun weg naar crowdfunding gevonden.

Volgens de FSMA zijn er drie verschillende vormen van crowdfunding: om een gift te doen, het uitvoeren van een betaling in ruil voor een voordeel in natura en voor investeringen. Wij gaan dieper in op crowdfunding als alternatieve investering.

Eigenlijk zou crowdfunding kunnen worden beschouwd als een toepassing van de trend van de laatste jaren om communities te vormen op sociale media, inclusief het voeren van een marketing campagne. Dat is meteen één van de verschillen tussen crowdfunding en een klassieke banklening: bij crowdfunding is er effectief interactie met de community van de zogenaamde “believers-investeerders” of “supporters”.

De ondernemer die op zoek is naar startkapitaal, dient het platform en hierna de believers-investeerders eerst te overtuigen van de slaagkansen van het project waar financiering voor wordt gevraagd. De ondernemer dient hiervoor een dossier op te maken: het starten van een dergelijk crowdfunding project vereist een grondige voorbereiding. Een voordeel van communities is dat alvorens er wordt geïnvesteerd in het productieproces, de community kan worden geraadpleegd om de noden na te gaan. Vervolgens wordt een project gecreëerd. Marketing komt dus meer op de voorgrond.

Hierna volgt een ophaalronde: dit is de fase waarin een minimaal bedrag aan middelen moet worden opgehaald. Indien die minimumgrens niet wordt bereikt, krijgen de investeerders-believers hun geld terug. Op basis hiervan, lijkt het risico op een verkeerde investering op het eerste gezicht gering voor de investeerder-believer -i.e. door faillissement van de onderneming. De praktijk heeft evenwel reeds uitgewezen dat ook de investeerders-believers zich kunnen vergissen inzake de slaagkansen van een investeringsproject.

Ook tijdens de ophaalronde kan er bij sommige platformen interactie blijven bestaan tussen de ondernemers en de believers-investeerders. In bepaalde gevallen kunnen investeerders ook stemrecht krijgen in de onderneming.

Hoe zit het met de wetgeving ?

Crowdfunding platformen zijn in principe enkel vergunningsplichtig bij de FSMA[1] indien er effectief een investering wordt gedaan op het alternatief financieringsplatform, behoudens in de wettelijk voorziene uitzonderingsgevallen. Daarnaast is er ook de verplichte betaling van een registratiekost bij aanvang en een jaarlijkse kost bij voortzetting van het platform. De andere platformen waar een schenking kan worden gedaan of waar een voordeel in natura kan worden verkregen na betaling, zijn niet vergunningsplichtig.

Bent u investeerder of wil u als onderneming gebruik maken van het crowdfunding platform? Crowdfunding is een heel interessante materie: wij antwoorden graag op jullie vragen. Wij kunnen u ook begeleiden met de juridische afwikkeling van het dossier.

 

[1] Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore