Kan de digitale handtekening gebruikt worden in uw handelsrelaties?

De wereld wordt steeds meer digitaal; alles moet snel en efficiënt verlopen. De digitale handtekening sluit daar perfect bij aan. Maar is deze wel rechtsgeldig? Heeft ze dezelfde waarde als de fysieke, handgeschreven handtekening? En wordt ze ook in het buitenland aanvaard? In dit artikel geven we graag een antwoord op al deze vragen.

1.   Soorten elektronische handtekeningen

We kunnen drie soorten elektronische handtekeningen onderscheiden, waar verschillende belangrijke gevolgen aan gekoppeld worden:

  1.    De gewone elektronische handtekening;
  2.    De geavanceerde elektronische handtekening;
  3.    De gekwalificeerde elektronische handtekening.

 

Alle drie deze handtekeningen zijn principieel rechtsgeldig. De gevolgen die ze met zich meebrengen verschillen wel.

De gewone elektronische handtekening is de meest eenvoudige vorm. Voorbeelden ervan zijn: een met de hand ondertekend document inscannen, een digitaal vakje op een computerscherm aanvinken, enzoverder.

Hierbij is er geen waterdichte methode om te achterhalen of de ondertekenaar is wie hij beweert te zijn of om de integriteit van het document te controleren.

Het is weliswaar een principieel geldige handtekening, maar kan niet gelijkgesteld worden met de gewone handgeschreven handtekening.

Het ontvangen van een pakketje of het ondertekeningen van een standaardbrief kan zonder probleem op deze wijze. Het ondertekenen van wettelijke bindende documenten doe je beter niet met de gewone elektronische handtekening.

Deze handtekening wordt niet automatisch aanvaard in het buitenland.

De geavanceerde elektronische handtekening gaat een stapje verder. Hier zijn namelijk vier wettelijke vereisten aan gekoppeld:

  1.    De handtekening moet op een unieke manier aan de ondertekenaar verbonden zijn;
  2.    Het moet daarbij mogelijk zijn de identiteit van de ondertekenaar te achterhalen;
  3.    De handtekening moet geplaatst worden via een mechanisme dat ervoor zorgt dat de ondertekenaar de enige is die het document kan ondertekenen;
  4.    Eventuele latere wijzigingen aan het ondertekende document moeten traceerbaar zijn.

 

Voorbeelden hiervan zijn de biometrische handtekening of handtekening via sms.

Ook deze handtekening is een principieel geldige handtekening. Ze biedt daarenboven meer zekerheid met betrekking tot de ondertekenaar en de integriteit van het document.

Ze kan echter niet gelijkgesteld worden met de gewone elektronische handtekening. De geavanceerde elektronische handtekening wordt niet automatisch aanvaard in het buitenland.

De gekwalificeerde elektronische handtekening heeft alle kenmerken van de geavanceerde elektronische handtekening én is daarenboven gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat.

Voorbeelden hiervan zijn: de ondertekening via Itsme, via de e-ID, via de tokens verleend door de overheid.

Door het gekwalificeerd certificaat wordt deze handtekening gelijkgesteld met de geschreven handtekening. De gekwalificeerde elektronische handtekening biedt het meeste rechtszekerheid op vlak van authenticiteit van de handtekening en integriteit van het document. Daarenboven wordt de gekwalificeerde elektronische handtekening in alle andere lidstaten van de Europese Unie erkend, wanneer zij gebaseerd is op een in een lidstaat afgegeven handtekeningcertificaat.

2.   Overzicht

Hieronder vindt u nog een overzicht terug van de soorten handtekeningen en de gevolgen ervan:

 

Gewone elektronische handtekening

Geavanceerde elektronische handtekening

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Principieel geldige ondertekening

Ja

Ja

Ja

Controle authenticiteit en integriteit document

Nee

Ja

Ja

Non – discriminatiebeginsel

Ja

Ja

Ja

Gelijkstelling met een handgeschreven handtekening

Nee

Nee

Ja

Automatische erkenning in andere lidstaten van de Europese Unie

Nee

Nee

Ja

 

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.be of mail naar stefanie.claeys@marlex.be).

 

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke
Stefanie Claeys
Stefanie Claeys