Wetstraat 155, 1040 Brussel

Live / Livestream | Studiedag: Duurzame Mobiliteit

02 februari 2022 09:30
Live / Livestream | Studiedag: Duurzame Mobiliteit

doelpubliek advocaat, magistratuur, lokale overheid, federale overheid, regionale overheid
interessant voor advocaten, magistraten, overheden (op diverse niveaus), overheidsbedrijven, milieucoördinatoren, …

Haast en spoed is zelden goed of zetten we er toch maar beter vaart achter?
Mobiliteit, logistiek en transport zijn een aantal van de belangrijkste onderwerpen waar de Europese Unie in het kader van haar “Green Deal” de klemtoon op legt en waar het potentieel voor verduurzaming nog aanzienlijk is. Tijdens deze studiedag analyseren enkele experten binnen de diverse vervoersmodi (het wegverkeer, de luchtvaart, de binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer via het spoor) verschillende boeiende aandachtspunten binnen het domein van het energie- en milieurecht.

Parallel werd een speciale editie van het tijdschrift Milieu- en Energierecht (uitgegeven bij die Keure Publishing) inzake duurzame mobiliteit opgesteld, waarin de auteurs hun inzichten uit deze artikelen zullen komen voorstellen op de studiedag.

Deze studiedag wordt mede georganiseerd door het redactieteam van het tijdschrift Milieu- en Energierecht onder hoofdredactie van dr. Laura De Deyne en is onmisbaar voor iedereen die op de hoogte wil zijn én blijven inzake duurzame mobiliteit.

praktisch
deelname: € 235 / € 195
een organisatie van DieKeure en MER

Docenten
Laura De Deyne, Guan Schaiko en Jeroen De Coninck,
Voorzitters

Sprekers

 • Toby De Backer, Raadgever omgeving Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 • Vera Van Thuyne, Jurist Leefmilieu Brussel
 • Lies Vanquathem, Advocaat Altius
 • Lynn Eyckmans, Project manager (cel innovatie) De Vlaamse Waterweg
 • Sofie Marivoet, Beleidsmedewerker Klimaat en Vergroening De Vlaamse Waterweg
 • Charley Vallet, Directieadviseur De Vlaamse Waterweg
 • Sarina Wolfs, Senior Manager Real Estate Operations NMBS
 • Immanuel De Coster, Attaché-jurist DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Jonas Van Orshoven, Advocaat Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick
 • Gregory Vermaercke, Advocaat Marlex
 • Els De Rammelaere, Advocaat Marlex
Sprekers
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke