Ebook | Nieuwe trend in het landschap van (IT) consultants: check de disclaimers in e-mails

 

Er heeft zich een praktijk ontwikkeld, waarbij bepaalde recruitment bedrijven cv’s doorsturen van consultants, dit rechtsreeks naar operationele of IT managers van bedrijven. Het recruitment bedrijf opereert vaak via de geijkte kanalen, zoals: opzoeken van profielen van consultants via LinkedIn. De betrokken consultant wordt gevraagd of zijn profiel mag worden doorgestuurd naar mogelijke klanten. Indien de consultant akkoord gaat, wordt zijn profiel verstuurd naar diverse bedrijven.

Op het eerste gezicht lijkt een dergelijke e-mail van een recruitment bedrijf onschuldig. Het verhaal krijgt een totaal andere wending wanneer een dergelijk recruitment bedrijf in diezelfde e-mail aan de bedrijven haar algemene voorwaarden opneemt, alsook een disclaimer (beter gekend als ‘de kleine letter letters onderaan de handtekeningscausule’).

In die algemene voorwaarden wordt melding gemaakt van een zogenaamde schadevergoeding die heel hoog kan oplopen (tot 10.000-en euro’s). Die schadevergoeding is verschuldigd indien het betrokken bedrijf dat het profiel van de consultant heeft ontvangen, de consultant direct of indirect zou aanwerven. Directe aanwerving door met de IT consultant een werkgevers-werknemerscontract af te sluiten; indirecte aanwerving door een service level agreement af te sluiten met een service provider of ander recruitmentbedrijf die de betrokken IT consultant zou tewerkstellen.

De disclaimer in de e-mail van het recruitment bedrijf bepaalt dat haar algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn. Daarnaast bepaalt de disclaimer ook dat de betrokken kennisgeving van het profiel van de consultant per e-mail dient te worden beschouwd als een dienst in scope van hun algemene voorwaarden.

Het business model van dergelijke recruitment bedrijven is gebouwd op gebrek aan onoplettendheid van de bedrijven die de profielen van de IT consultants ontvangen. De betrokken operationele of IT managers hebben vaak een hoge workload en strakke deadlines. Bijgevolg hebben laatstgenoemden niet altijd de tijd om de tegenwerpelijkheid van dergelijke algemene voorwaarden te protesteren, laat staan de betrokken e-mail te lezen – of beseffen ze de gevolgen niet van het gebrek aan protest. De betrokken e-mail wordt bijgevolg vaak niet verder opgevolgd. Bijgevolg riskeren de algemene voorwaarden van het recruitment bedrijf, bij gebrek aan protest, te worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard.

IT consultants werken op freelance bases: zij wijzigen frequent van missie. Het is niet ondenkbaar dat de betrokken consultant een paar maanden later opnieuw opduikt, niet via het recruitment bedrijf maar via een ander recruitment bedrijf of een service provider.

Indien de betrokken consultant zijn diensten direct of indirect zou ter beschikking stellen in het kader van een missie voor uw bedrijf, loopt u risico om schadevergoeding verschuldigd te zijn aan een dergelijk recruitment bedrijf. Vaak zelfs zonder dat het bedrijf er zich bewust van is.

Wat kunnen wij doen ?

Teneinde dergelijke risico’s op te vangen, kunnen wij u praktische oplossingen voorstellen, i.e. door te voorzien in een disclaimer, alsook door operationeel in een aantal waarborgen te voorzien. Bij twijfel, adviseren wij graag omtrent mogelijke reacties op een dergelijke e-mail, teneinde mogelijke problemen in de toekomst op te lossen.