De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark

Op vrijdag 1 februari 2019 werd de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Verlaagd btw-tarief van 6% in 13 Vlaamse steden

Wie een woning afbreekt en vervolgens heropbouwt (louter afbreken valt hier dus niet onder) geniet in 13 Vlaamse steden een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%.

Deze nieuwe regeling geldt uitsluitend voor de stedelijke centra van Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Andere Vlaamse steden: sloop- en heropbouwpremie

De Vlaamse regering heeft zijn federale en zelfs Europese collega’s meermaals aangespoord om deze belangrijke fiscale stimulans door te trekken naar de rest van Vlaanderen. Echter, de huidige Europese regelgeving lijkt een dergelijke uitbreiding voorlopig niet toe te laten.

De Vlaamse regering neemt nu het heft in eigen handen en voorziet zelf in een compenserende tegemoetkoming voor eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op dit verlaagd btw-tarief omwille van de ligging van het onroerend goed en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energie-efficiëntere woning.

Wie niet in één van die dertien Vlaamse steden woont, kan een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen ten bedrage van 7.500,00 euro. Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden. De premie wordt enkel toegekend aan (1) particulieren die (2) tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor (3) een bouwproject in het Vlaamse Gewest (met uitzondering uiteraard van de hierboven opgesomde 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is) (4) waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om
verschillende gebouwen.

Opgelet: de premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd,
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen,
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd,
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon,
  • de eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject:
    • overgedragen aan een rechtspersoon,
    • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon,
  • de woning voldoet niet aan de EPB-eisen.

Om de premie aan te vragen, moet de aanvrager zich uiterlijk binnen één maand na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

De premie wordt door het VEA uitbetaald binnen de drie maanden nadat door de aanvrager het bewijs van de uitgevoerde sloopwerken is voorgelegd.

In 2019 heeft de Vlaamse regering hiervoor 15.000.000,00 euro voorzien.

Ratio legis

De betrachting van huidig initiatief bestaat aldus erin het energieverbruik in Vlaanderen te verlagen én de kwaliteit van onze woningen te verbeteren.

Het Vlaamse gebouwenpark is relatief oud, met een aanzienlijk aantal woningen die (veel te) weinig energieperformant zijn. Zo’n 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateert van voor de Tweede Wereldoorlog.

Vanuit financieel oogpunt kan het dikwijls onwenselijk zijn om dit soort bouwwerken nog te renoveren. In dergelijke gevallen kan sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouwwoning en betere investering zijn (nieuwbouwwoningen moeten aan verschillende normen voldoen, en zijn daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen).

Hulp nodig? Marlex biedt u de geschikte expertise aan binnen de departementen vastgoed- en fiscaal recht. We staan u graag deskundig bij indien u vragen heeft met betrekking tot uw appartementsgebouw/uw appartement.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Neem dan zeker contact met ons op!