Nieuw Vlaams onteigeningsdecreet: definitief in werking op 1 januari 2018

Reeds in onze eerdere nieuwsbrief kondigden wij aan dat het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet met rasse schreden naderde.

De eerder gestelde timing van inwerkingtreding was bepaald op 1 november 2017 maar dit bleek net iets te ambitieus.

Uiteindelijk heeft de Vlaamse Regering op 26 oktober ll. haar definitieve goedkeuring gehecht aan het Uitvoeringsbesluit bij het Onteigeningsdecreet: de datum van inwerkingtreding werd hierbij vastgelegd op 1 januari 2018.

Naast de (verdere) inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning, zullen we dus binnenkort ook rekening moeten houden met het hertekende landschap inzake onteigeningen.

Ongetwijfeld zal ook dit nieuwe Decreet aanleiding geven tot nieuwe discussies: aan de praktijk, rechtspraak en rechtsleer om deze verder uit te klaren. Marlex is er alvast klaar voor om u met raad en daad bij te staan.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Of wenst u een cliëntenseminarie bij te wonen? Neem contact met ons op of hou onze website in de gaten!

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke