3 aandachtspunten bij het schrijven van algemene voorwaarden voor start-ups

In deze nieuwsbrief voor start-ups lijsten we kort drie aandachtspunten op waar rekening mee dient te worden gehouden bij de opmaak van de algemene voorwaarden.

1. Geen consistente bewoordingen

De algemene voorwaarden van een onderneming kunnen worden omschreven als een juridisch document waarin een aantal afspraken worden vastgelegd tussen een onderneming en een (potentiële) klant, i.e. een onderneming, een consument of een combinatie van beiden.

Vaak stellen we vast dat ondernemingen in de algemene voorwaarden de hierin gedefinieerde termen niet consistent gebruiken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
• de woorden “contract” en “overeenkomst” afwisselend gebruiken;
• termen definiëren met een hoofdletter (vb. “de Klant”) maar vervolgens deze termen niet gebruiken;
• de woorden “klant” en vb. “koper” door elkaar gebruiken, terwijl het om dezelfde persoon gaat, e.a.

Het is daarnaast ook belangrijk om in de relevante handelsdocumenten, zoals een offerte, bestelbon of een factuur, dezelfde termen te gebruiken als in de algemene voorwaarden. Die handelsdocumenten hebben immers ook een belangrijke juridische waarde en worden vaak vastgelegd in de algemene voorwaarden: vb. een verwijzing naar de factuur in het kader van de betaling. Het is in dat verband aangewezen om die handelsdocumenten, vóór het schrijven van de algemene voorwaarden, op te lijsten.

2. Geen controle op eventuele onrechtmatige bedingen

Bij het schrijven van algemene voorwaarden dient uiteraard met de toepasselijke wetgeving rekening te worden gehouden.

Ongeacht of het cliënteel bestaat uit consumenten of ondernemingen, dient er een toetsing plaats te vinden aan de hand van de relevante onrechtmatige bedingen die de wetgever oplegt in het Wetboek van Economisch Recht. De overheid ziet heel streng toe op de naleving van die bepalingen. Een schending van de bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen uit het wetboek Economisch Recht kan onder meer aanleiding geven tot de nietigheid van een of meerdere clausules (of zelfs de volledige overeenkomst) en boetes.

3. (Geen) beperking van de aansprakelijkheid

Indien er in uw algemene voorwaarden geen bepalingen worden voorzien met betrekking tot de beperking van uw aansprakelijkheid, is de regel in principe dat uw aansprakelijkheid onbeperkt is. Het is daarom heel belangrijk om een goede aansprakelijkheidsclausule te voorzien, dit teneinde ongewenste financiële gevolgen te vermijden voor uw recent opgerichte onderneming. De beperking van uw aansprakelijkheid mag evenwel niet te ver gaan: in dit geval kan de clausule nietig zijn.

Indien u bijstand wenst bij de opmaak van uw algemene voorwaarden, helpen wij u hier graag mee verder. Marlex heeft een grondige expertise in de materie omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Raadpleeg ons gerust vrijblijvend voor meer uitleg.

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore